تبلیغات
DNA News - آزمایش کلسیم
نوشته شده در تاریخ شنبه 23 بهمن 1389 توسط امیر كاظمیان | نظرات ()

رعایت نكات زیر برای آزمایش كلسیم ضروری است
موقعیت بیمار در هنگام نمونه گیری:

تغییر موقعیت بیمار از حالت خوابیده به نشسته یا ایستاده ، سبب خروج (efflux) آب و مایعات و مواد محلول قابل عبور از داخل عروق به فضای بینابینی سلولها می گردد. مواد غیر قابل عبور از دیواره عروق مثل پروتئین ها ، سلولها ، مواد باند شده به پروتئین ها و سلولها تغلیظ می شوند. مثلا آلبومین سرم افزایش یافته و كلسیم چون به آلبومین باند شده ، افزایش می یابد.

برای تغییر وضعیت از حالت خوابیده به نشسته ، تغییر میزان كلسیم % 4 + خواهد بود.

v رژیم غذایی (diet) :

مثلا پس از نوشیدن مقدار زیادی شیر ، مقدار كلسیم سرم افزایش می یابد.

v بستن تورنیكت و باز و بسته كردن مشت :


بستن تورنیكت ، سبب برجسته شدن وریدها و تسهیل خونگیری می شود . كاربرد نامناسب تورنیكت و باز و بسته كردن مشت ، باعث خطا در تست ها می شود. باز و بسته كردن مشت و پمپ كردن دست (pumping) در طی نمونه گیری سبب افزایش غلظت پتاسیم ، لاكتات و فسفر می شود. با افزایش لاكتات خون ، PH خون كاهش یافته و غلظت كلسیم یونیزه سرم بالا می رود.

v خونگیری از بیماری كه به دست او سرم (IV) وصل شده است :

چون تركیبات موجود در سرم تزریق شده ، باعث تغییر غلظت مواد شیمیایی شده یا آنها را رقیق می كنند ، لازم است حتی الامكان از بیماری كه سرم به او تزریق می شود ، خونگیری نشود. در صورت نیاز به خونگیری ، لوله تزریق سرم بسته شود و از دست دیگر بیمار نمونه گیری شود. در صورتیكه لازم باشد از همان دست محتوی سرم خونگیری شود به ترتیب زیر عمل نمایید :

لوله سرم بسته شود ، تورنیكت زیر محل Needle سرم بسته شود و خون از وریدهای زیر ناحیه تزریق سرم گرفته شود. اگر بخواهیم از برانول خونگیری كنیم ، سرم را بسته و چند میلی لیتر اول خون گرفته شده را دور ریخته و از باقیمانده آن برای انجام آزمایشات استفاده شود.

v مواد ضدانعقاد (Anticoagulants) :


استفاده نامناسب از مواد ضدانعقاد باعث تغییرات زیادی در تستهای بیوشیمیایی می گردد. اكسالات ها ، سیترات سدیم و EDTA سبب كاهش كلسیم سرم به روش اسپكتروفتومتری می شوند.

v سرم های لیپمیك یا كدر (Lactascent serum) :


افزایش تری گلیسرید سرم باعث تداخل در اندازه گیری سایر موادی كه از همان طول موج ، جذب نوری دارند می گردد ؛ از جمله باعث افزایش كلسیم به روش CP (Cresol phetalein)

می گردد.

برای تصحیح اثرات سرم لیپمیك از بلانك سرم استفاده می شود. حتی سرم بلانك هم قادر به حذف كامل همه این تداخل ها نمی باشد.نكاتی در مورد آزمایش كلسیم :


در اندازه گیری كلسیم به طریق كرزوفتالئین تا مقدار 0.2 gr هموگلوبین در 100 ml سرم ، اثر تداخلی چندانی دیده نمی شود. در مقادیر بیشتر Hb آزمایش باید در مقابل سرم بلانك ، اندازه گیری و اصلاح گردد.
1% همولیز باعث افزایش كلسیم به میزان 2.9 % می گردد.
با توجه به اینكه كلسیم یونیزه به جایگاههای اتصالی با بار منفی متصل می شود ، یون هیدروژن برای اتصال به آلبومین و دیگر پروتئین های متصل شده به كلسیم با كلسیم رقابت می كند و اتصال آنها وابسته به PH می باشد. اگرچه سطوح كلسیم تام سرم ممكن است بدون تغییر باقی بماند ، انتشار نسبی 3 فرم كلسیم كه در اثر تغییرات PH در ECF رخ می دهد قابل تغییر است. آلكالوز باعث افزایش اتصال كلسیم به پروتئین شده در نتیجه سبب كاهش كلسیم آزاد می شود ، در حالیكه اسیدوز با كاهش اتصال كلسیم به پروتئین ، سطح كلسیم آزاد را افزایش می دهد. سطح كلسیم تام به وسیله غلظت پروتئین پلاسما قابل تغییر است.
كاهش 1 gr/dl آلبومین ، معادل كاهش 0.8 mg/dl كلسیم خواهد بود.
بیماران دارای بدخیمی اغلب تظاهرات هیپوآلبومینمی دارند كه این وضعیت ممكن است بطور كاذب سطح كلسیم تام را كاهش دهد. در این شرایط سطح كلسیم تام (بر حسب mg/dl) به وسیله معادله زیر تصحیح می شود :

                                                                                                = كلسیم تام (mg/dl) تصحیح شده برای هیپوآلبومینم

[0.8 × (آلبومین بیمار- آلبومین طبیعی)] + كلسیم تام (اندازه گیری شده
)     

(در این فرمول معمولا مقدار آلبومین طبیعی را 4.4 در نظر می گیرند)
درصد كمی از كلسیم به دیگر پروتئین ها از قبیل γ- گلبولین ها متصل می شود. بنابراین در حالات بالینی مانند هیپوگاماگلبولینمی ، سطح كلسیم تام به شدت تغییر می كند.
از سرنگ و ظروف شیشه ای باید اجتناب كرد زیرا كلسیم به بدنه ظروف شیشه ای می چسبد.
افزایش كاذب كلسیم به دلیل استاز وریدی در حین خونگیری و نگهداری طولانی مدت خون حاصل می شود.
در روش O-Cresophtalein Complex دما بایستی به دقت كنترل شود زیرا این روش به دما بسیار حساس است.
در روشهای فتومتریك هر نوع ظروف شیشه ای یا پلاستیكی باید با اسید كلریدریك رقیق شسته شوند.
ضد انعقادهای سیترات ، اگزالات و EDTA نباید مصرف شوند ، به این دلیل كه با تشكیل كمپلكس با كلسیم تداخل ایجاد می كنند.
كلسیم یونیزه وضع متابولیسم كلسیم را بهتر از مقادیر كلسیم تام بیان می نماید و بدین علت اكثر پزشكان آزمایش CaI را نسبت به كلسیم تام ترجیح می دهند.
تكرار اندازه گیری كلسیم تام سرم برای تشخیص هیپرپاراتیروئیدیسم لازم است (وقتی كلسیم نرمال و كلسیم یونیزه افزایش یافته است).
عوامل مداخله گر در اندازه گیری كلسیم با روشهای رنگ سنجی عبارتند از :همولیز – زردی – لیپمی – پاراپروتئین ها و منیزیوم.
نمونه سرم ، بهترین نمونه برای سنجش كلسیم تام است اگرچه پلاسمای هپارینه نیز مورد قبول است.
از خون تام ، پلاسمای هپارینه یا سرم برای اندازه گیری كلسیم آزاد استفاده می شود. تمامی نمونه ها باید در شرایط بیهوازی جمع آوری شوند و در یخ 4C انتقال یابند تا از حذف CO2 و گلیكولیز جلوگیری شده و PH تثبیت شود(تغییرات PH نسبت كلسیم یونیزه را تغییر می دهد).
در آلكالمی متابولیك یا تنفسی ، با وجود كلسیم تام نرمال (وقتی كلسیم نرمال و كلسیم یونیزه افزایش یافته است)
پایین بودن سطح سرمی كلسیم و افزایش سطح اسید اوریك از یافته های شایع همراه با پره اكلامپسی است.

(پره اكلامپسی یكی از عوارض شایع بارداری و عامل ایجاد صدمه به جنین و مادر است. این بیماری اغلب در زنان جوان و نخست زا (Primigravida) دیده شده و علائم آن در اواخر حاملگی بارز می شود).


مقادیر مرجع در افراد بالغ طبیعی     
mg/dl     
mmol/l

كلسیم تام     
8.8-10.3     
2.2-2.58

كلسیم یونیزه (آزاد)     
4.6-5.3     
1.16-1.32
علل هیپركلسیمی:

--------------------------------------

- به علت PTH

      هیپرپاراتیروئیدیسم اولیه (علت شایع) :

           اسپورادیك

           نئوپلازی اندوكرین متعدد (نوع 1 و 2)

           هیپركلسیمی هیپوكلسیوری فامیلی

           ترشح نابجای PTH به وسیله نئوپلاسم ها (نادر است)

- مستقل از PTH :

همراه بدخیمی ها (علت شایع)

به علت ویتامین D :

           مسمومیت با ویتامین D

           افزایش تولید D 21,25(OH)

عوامل دیگر اندوكرینوپاتی :

      تیروتوكسیكوز

           هیپوآدرنالیسم

بی تحركی همراه با بازگردش استخوان

سندرم شیر – قلیا

ساركوئیدوز

مولتیپل میلوماعلل هیپوكلسیمی :

--------------------------------------

- به علت PTH

     كمبود PTH

           دائمی :

           اكتسابی : بعد از جراحی

           ارثی :

                    هیپوپاراتیروئیدیسم ایدیوپاتیك

                    سندرم دی جرج

                    سندرم های اتوایمیون چند غده ای

           معكوس و راجعه :

                    هیپومنیزیومی شدید

                    هیپركلسیمی

           مقاومت به PTH

                    هیپوپاراتیروئیدیسم كاذب

- به علت ویتامین D

     كمبود ویتامین D

     كمبود D 25(OH)

     كمبود D 21,25(OH):

          مهار برگشت پذیر 1- هیدروكسیلاز

          اختلالات داخل كلیوی (آسیب كلیوی مزمن ، بیماری توبول ها و سندرم فانكونی)

      اختلال در پاسخ به D 21,25(OH)

      جهش در گیرنده ویتامین D
درباره وبلاگ
خوش آمدید!! به منظور گسترش و بهبود وبلاگ سعی شده که بیشتر رشته های پزشکی مورد بررسی قرار گیرند. لطفا از سایر صفحات وبلاگ دیدن کنید.
منتظر نظرات سازنده شما هستیم.
موضوعات
آخرین مطالب
نظر سنجی
به نظر شما مطالب سایت تا چه حد مفید و مناسب بوده اند؟


نویسندگان
آرشیو مطالب
پیوند ها
پیوندهای روزانه
صفحات جانبی
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :تمام حقوق این وبلاگ و مطالب آن متعلق به صاحب آن می باشد.

دانلود فیلم

سایت ساز رایگان

بهراد آنلاین

شادزیست

دانلود فیلم

لیمونات

تک باکس

دانلود نرم افزار