تبلیغات
DNA News - مقاله ای در مورد DNA
نوشته شده در تاریخ جمعه 23 اردیبهشت 1390 توسط امیر كاظمیان | نظرات ()
DNA 101 چیست ؟ 
DNA (دئوكسی ریبونوكلئیك اسید) یك ساختار شیمیایی است كه كروموزوم را می‌سازد . قسمتی از كروموزوم كه خصوصیات ویژه را دیكته می كند ژن نام دارد . 
ساختار DNA یك مارپیچ دوتایی است كه دو رشته از ماده ژنتیكی پیچیده شده اند به صورت مارپیچ به دور هم . هر رشته شامل یك ترتیب پایه است كه نوكلئوتید نام دارد. هر تركیب پایه از 4 ساختار تشكیل شده است (آدنین A ، گوانین G ، سیتوزین C ، تیمین T) 
دو رشته DNA از طریق این پایه ها به هم وصل می شوند . بنابراین هر پایه فقط با یك پایه پیوند خواهد داشت . آدنین فقط با تیمین و گوانین با سیتوزین . 
نمونه پیشنهادی DNA به صورت زیر است . 
A - A - C - T - G - A - T - A - G - G - T - C - T - A - G 
رشته دیگر DNA به این صورت است : 
T - T - G - A - C - T - A - T - C - C - A - G - A - T - C 
روی هم رفته این انتخاب به این صورت شرح داده می شود : 
T - T - G - A - C - T - A - T - C - C - A - G - A - T - C 
A - A - C - T - G - A - T - A - G - G - T - C - T - A - G 
رشته های DNA به صورت مخصوصی خوانده می شوند از بالا كه   نامیده می شود 
و پایین آن   نامیده می شود . در دو رشته مارپیچ رشته ها در حالت متضاد هم قرار دارند . 
T - T - G - A - C - T - A - T - C - C - A - G - A - T - C      
A - A - C - T - G - A - T - A - G - G - T - C - T - A - G     
ساختار شیمیایی DNA به این صورت است .


اثر انگشت DNA چیست ؟ 
ساختمان شیمیایی DNA  هر شخص مانند هم است . تنها فرق بین انسان ها یا هر موجود دیگری در دستور عمل جفت های پایه است . بیش از میلیون ها جفت پایه در DNA هر شخص وجود دارد كه باعث می شود هر شخص توالی مختلف از DNA داشته باشد . 
با استفاده از همین ترتیب ها هویت منحصر به فرد هر شخص می تواند شناسایی شود ولی به علت وجود داشتن میلیون ها جفت پایه این كار خیلی وقت‌گیر می شود . در عوض علم توانایی استفاده از روشهای كوتاهتر و كم هزینه تر را دارد (به علت تكرار نمونه ها در DNA) 
این نمونه ها به ما اثر انگشت هر شخص را می دهند و دانشمندان قادرند معین كنند كه آیا دو نمونه DNA از یك شخص است و یا از اقوام آن شخص است یا افراد دیگر. علم با استفاده از یك ترتیب كوچك كه شناخته شده است توانسته اختلافات بین اشخاص را در یك ترتیب بزرگتر بدست آورد و از آنالیز آنها احتمالات یكسانی حاصل كند . 

لكه سادرن

لكه سادرن یكی از راه های تجزیه ژنتیكی DNA  فرد است لكه سادرن شامل مراحل زیر است :
1-جدا كردن DNA موردنظر از بقیه ماده سلولی در هسته . این می تواند به وسیله راه‌های شیمیایی مانند استفاده از زدایشگر برای شستن ماده اضافی از DNA یا راه های مكانیكی مانند بكار بردن نیروی زیادی كه DNA را از حالت فشردگی خارج كند . 
2- DNA را به یك یا چند قسمت با سایزهای متفاوت ببرید كه این كار به وسیله آنزیم محدود كننده صورت می گیرد . 
3-قطعه های DNA بر اساس سایز خود در ژل الكتروفورز طبقه بندی می شوند . DNA در ژل الكتروفورز ریخته می شود . ژل مانند آگار است و یك میدان الكتریكی از درون ژل عبور داده می شود . قسمت انتهایی ژل دارای بار مثبت و قسمت ابتدا یا سرژل دارای بار منفی است . چون DNA دارای بار ضعیف و خفیف منفی است به سمت ته ژل حمله می كند DNA های كوچكتر چون نسبت به قطعه های بزرگتر سریعتر حركت می كنند ، به ته می روند . بدین طریق قطعه های مختلف DNA براساس سایز از هم جدا شده قطعه های كوچكتر در پایین ژل و قسمت های بزرگتر در بالای ژل قرار می گیرند . 
4-طبیعت DNA را عوض كرده و همه آنها را به صورت تك رشته ای درآورده صاف می كنیم . این عمل می تواند به كمك گرما یا راه های شیمیایی درون ژل صورت 
گیرد. 
5-باندهای DNA  مستقیماً به یك قطعه كاغذ از جنس نیترو سلولز چسبانده می شود. لكه سادرن حالا آماده است تا تجزیه شود و آنالیز گردد . 
برای آنالیز كردن لكه سادرن در یك واكنش هیبریداسیون با DNA موردنظر از كاوشگر رادیواكتیو استفاده می شود . اگر پرتو x بعد از كاوشگر رادیواكتیو به DNA تك رشته ای تابانده شود اجازه داده می شود DNA را روی كاغذ فقط در منطقه ای كه كاوشگر رادیواكتیو آن را با علامت قرمز روی فیلم نشان می دهدچسباند . 
این امكان می دهد كه محقق در DNA خالص یك شخص رویداد و تكرار نمونه ژنتیك خاص را كه در این آزمایش مدنظر است بشناسد . 

فواید استفاده از اثر انگشت DNA 
2-ویژگی های پدرانه و ویژگی های مادرانه 
چون یك شخص الگوی VNTRs خود را از والدینش به ارث می برد پس الگوی VNTR می‌تواند در بوجود آوردن ویژگی های پدرانه و یا مادرانه مورد استفاده قرار گیرد . این الگوهای كاملاً ویژه هستند كه VNTR پدری و مادری (اصلی) می توانند دوباره ساخته شوند . اگر تمام VNTR های بچه ها شناخته شده باشند (بچه های بیشتری با قابلیت بیشتری تولید شوند) الگوی VNTR بچه خانواده مورد استفاده قرار می گیرد برای حل كردن استاندارد های هویت پدر شخص موردنظر و بررسی برای حالت های پیچیده بیشتر در تائید شناسایی ملیت مشروع یك شخص و برای نمونه ، فرزند خواندگی و بیولوژی مقام‌های پدری و مادری . 

2-هویت مجرم و پزشكی قانونی : 
DNA خالص شده از خون ، مو و سلول های پوست از یك زمینه جرم می تواند از طریق الگوی VNTR با DNA  مجرم مشكوك مقایسه شود تا مشخص شود آن شخص گناهكار یا بی گناه است . الگوی VNTR همچنین در پیدا كردن هویت انسانی مقتول و به قتل رسیده از طریق DNA پیدا شده از مدرك یا بدن شخص استفاده می‌شود . 

3-هویت شخص : 
نظریه استفاده از DNA اثر انگشت به عنوان یك منبع باركد ژنتیك یك شخص منحصر به فرد بحث شده است . اما این انتظار داشتنی نیست كه در هر آینده قابل پیش بینی اتفاق بیفتد . 
تكنولوژی می خواهد ، خالص كند و پرونده را ادامه دهد و سپس میلیون ها الگوی VNTR هر شخص مشخص را آنالیز كند كه این كار بسیار گران و بیهوده است . 
Social Security numbers و تصویر ID (هویت تصویری) و دیگر روش های معمولی خیلی احتمال آنها است كه باقی بماند در روش های متداول تر برای ثابت نگه داشتن مشخصات شخصی .

مشكلات اثر انگشت DNA 
مثل هر چیز دیگر در جهان علم هیچ چیز را نمی توان درباره DNA اثر انگشت 100% تضمین كرد . 
اصطلاح انگشت نگاری DNA به یك مفهوم یا اصطلاح غلط است . آن به این مفهوم است كه مثل انگشت نگاری الگوی VNTR برای هر شخص معینی كاملاً منحصر به فرد آن شخص است . در واقع تنها كاری كه الگوی VNTR می تواند انجام دهد عبارت است از ارائة یك احتمال كه شخص موردنظر در حقیقت همان شخصی است كه الگوی VNTR اعم از یك بچه یا مجرم یا هر چیز دیگر به او تعلق دارد . با در نظر گرفتن این احتمال كه در 20 میلیارد است كه حاكی از این است كه شخص را می‌توان به طور معقولی با انگشت نگاری DNA مطابقت داد . در این صورت آن احتمال ممكن است   باشد كه جای تردیدی بسیار خواهد داشت با توجه به هویت خاصی كه صاحب این الگوی VNTR باشد .

1-ایجاد احتمال بالای تولید نسل :
احتمال اثر انگشت برای یك شخص خاص نیازمند حساسیت بالای در موارد جنایی است ، برای جایی كه كمك كند تا ثابت شود آیا شخص مشكوك مجرم است یا بی‌گناه  . استفاده از یك VNTR بی نظیر مطمئن یا تركیبی از VNTR برای تولید الگوی VNTR احتمال اینكه دو نمونه DNA با هم مطابقت دارند یا مخالفت هم 
هستند و یا ویژگی های یك بچه به والدین خود شبیه است یا نه را افزایش می دهد . 

2-مسائلی با تعیین احتمال : 
A.ژنتیك جمعیت : 
چون VNTR نتایجی از ارث‌بری ژنتیك هستند در كل جمعیت انسانی توزیع نمی‌شوند . یك VNTR داده شده نمی تواند یك احتمال ثابت از رخدادها باشد و خیلی به بین زمینه (سابقه خانوادگی) وابسته است . تفاوت احتمالات كاملاً در خطوط نژادی به طور مشخص قابل رویت هستند . بعضی از الگوها كه به طور پی در پی اتفاق می افتند در پس اسپانیایی ها ، خیلی به ندرت در میان قفقازی ها یا آمریكایی - آفریقایی ها اتفاق می افتد . 
دانش ما درباره VNTR كافی نیست تا بدانیم آیا اغلب در میان گروه های نژادی پخش می شوند تا احتمال دقیق برای این گروه‌ها مشخص شود . ژنتیك ناهمگن (نامتجانس) تركیبی است از دو یا چند نژاد گوناگون منفرد . 
تجربیات بیشتر در این زمینه بوسیله ژنتیك جمعیت شناخته می شوند كه جر و بحث باعث محدودیت و مانع از آن می شود چون نظریه هویت مردم از طریق ژنتیك خلاف قاعده خط نژادی است و با نگرانی و وحشت همراه است و برخی از جنبش های نژادی و برخی از بحث ها می توانند پایه های یك تبعیض نژادی را تقویت كنند . 

B. دشواری های تكنولوژی : 

خطاها در هیبریداسیون و فرآیندهای محتمل باید در احتمالات شكل داده شوند و اغلب عقیده خطا به آسانی قابل قبول نیست . بیشتر مردم موافق خواهند بود كه یك بی گناه نباید به زندان فرستاده شود و به یك شخص مجرم اجازه داده نشود آزادانه راه برود و یك مادر واقعی انكار كند حق واقعی خود را برای نگهداری از فرزندان را چون یك تكنسین آزمایشگاه یك خطای در آزمایش انجام داده است . وقتی كه نمونه در دسترس DNA بسیار كوچك باشد به بررسی و تامل بسیاری نیاز دارد چون جای زیادی برای اشتباه كردن وجود ندارد خصوصاً اگر آنالیز نمونه DNA نیازمند توسعه باشد (ایجاد نمونه های بیشتر و بزرگتر از یك نمونه DNA مشخص از مواد محدود در دسترس) چون اگر یك DNA اشتباه توسعه داده شود می تواند پیامدهای عمیق و زیان باری داشته باشد .
تا اخیراً استانداردها برای مشخص كردن DNA اثر انگشت جفت و حفاظت های آزمایشگاهی و دقت می توانند خطاها را به حداقل برسانند ولی نه خیلی زیاد و نه در سطح جهانی مرتب و منظم كنند كه این باعث اعتراض های عمومی شده است . 
درباره وبلاگ
خوش آمدید!! به منظور گسترش و بهبود وبلاگ سعی شده که بیشتر رشته های پزشکی مورد بررسی قرار گیرند. لطفا از سایر صفحات وبلاگ دیدن کنید.
منتظر نظرات سازنده شما هستیم.
موضوعات
آخرین مطالب
نظر سنجی
به نظر شما مطالب سایت تا چه حد مفید و مناسب بوده اند؟


نویسندگان
آرشیو مطالب
پیوند ها
پیوندهای روزانه
صفحات جانبی
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :تمام حقوق این وبلاگ و مطالب آن متعلق به صاحب آن می باشد.

دانلود فیلم

سایت ساز رایگان

بهراد آنلاین

شادزیست

دانلود فیلم

لیمونات

تک باکس

دانلود نرم افزار